Çalışma Grupları
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
Bölüm  Adı SOYADI Oda No Dahili E-Posta
Arkeoloji Doç.Dr. Ekin KOZAL 312 1702 ekozalcomu.edu.tr
Batı Dilleri Arş.Gör. Merve ALTIN 28 1809 mervedemirtascomu.edu.tr
Biyoloji Dr. Öğr. Üyesi Neslihan DEMİR 138 1897 neslihandemircomu.edu.tr
Coğrafya Dr. Öğr. Üyesi Faize SARIŞ 126 1801 f.sariscomu.edu.tr
Felsefe Dr. Öğr. Üyesi Övünç CENGİZ 13 1740 ovunccengizcomu.edu.tr
Fizik  Prof.Dr. Vildan BİLGİN 329 1768 vbilgincomu.edu.tr
Kimya Arş.Gör.Dr. Tuğba GÜNGÖR 210 2418 tgungorcomu.edu.tr
Matematik Dr. Öğr. Üyesi Serdar CENGİZOĞLU     216/A 1712 serdarcengizoglucomu.edu.tr
Moleküler Biyoloji Arş.Gör. Hakan GÜVEN 48 2319 hakanguvencomu.edu.tr
Sanat Tarihi Doç.Dr. Alptekin YAVAŞ 317 1694 alptekinyavascomu.edu.tr
Sosyoloji Doç.Dr. Mehmet Devrim TOPSES 20 1734 devrimtopsescomu.edu.tr
Tarih Doç.Dr. Özkan KESKİN 112 1726 ozkankeskincomu.edu.tr
Türk Dili ve Edb. Arş.Gör. Elif KAYA 229 1814 e.kayacomu.edu.tr
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÖZKARDEŞ 362 2395 burcucomu.edu.tr
         
ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI
Bölüm Adı SOYADI Oda No Dahili E-Posta
Fakülte Sor. Doç.Dr. Göksel SAZCI 315 1693 gsazcicomu.edu.tr
Arkeoloji Doç.Dr. Göksel SAZCI 315 1693 gsazcicomu.edu.tr
Batı Dilleri Arş.Gör. Öznur CENGİZ 28 1809 onurcengizcomu.edu.tr
Biyoloji Dr. Öğr. Üyesi Neslihan DEMİR 138 1897 neslihandemircomu.edu.tr
Coğrafya Dr. Öğr. Üyesi Faize SARIŞ 126 1801 f.sariscomu.edu.tr
Felsefe Dr. Öğr. Üyesi Övünç CENGİZ 13 1740 ovunccengizcomu.edu.tr
Fizik  Doç.Dr. Filiz Kahraman ALİÇAVUŞ 335 1912 filizkahramancomu.edu.tr
Kimya Doç.Dr. Ayhan ORAL 238 2900 ayhanoralcomu.edu.tr
Matematik Dr. Öğr. Üyesi Serdar ENGİNOĞLU 218 1711 serdarenginoglucomu.edu.tr
Moleküler Biyoloji Dr. Öğr. Üyesi Tuğba TÜMER 45 1844 tumertbcomu.edu.tr
Sanat Tarihi Arş.Gör.Dr. Oğuz KOÇYİĞİT 324 1776 ogzkcygtcomu.edu.tr
Sosyoloji Arş.Gör. Yaprak AYDIN 12 1738 comu.edu.tr">yaprakaydincomu.edu.tr
Tarih Arş.Gör.Buğra TERZİ 114 1725 bugraterzicomu.edu.tr
Türk Dili ve Edb. Arş.Gör.Dr. Elif KAYA 229 1814 e.kayacomu.edu.tr
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Doç.Dr. Derya SÜRGİT 360 2385 dsurgitcomu.edu.tr
  Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÖZKARDEŞ 362 2395 burcucomu.edu.tr
         
ÇİFT ANADAL-YANDAL
Bölüm Adı SOYADI Oda No Dahili E-Posta
Fakülte Sor. Doç.Dr. Dilek KANTAR 26 1810/1606 dkantarcomu.edu.tr
Arkeoloji Doç.Dr. Ekin KOZAL 312 1702 ekozalcomu.edu.tr
Batı Dilleri Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIZ 23 1800 mehmetyildizcomu.edu.tr
Biyoloji Dr. Öğr. Üyesi Hanife AKYALÇIN 158 2400 hakyalcincomu.edu.tr
Coğrafya Dr. Öğr. Üyesi Canan Zehra ÇAVUŞ 54 2406 cekremcomu.edu.tr
Felsefe Dr. Öğr. Üyesi Övünç CENGİZ 13 1740 ovunccengizcomu.edu.tr
Fizik  Prof.Dr. Vildan BİLGİN 329 1768 vbilgincomu.edu.tr
Kimya Doç.Dr. Gülşen SAĞLIKOĞLU 12 1783 saglikoglucomu.edu.tr
Matematik Dr. Öğr. Üyesi Sena ÖZEN 220 1710 senaozencomu.edu.tr
Moleküler Biyoloji Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÖZKILINÇ 46 1838 hilalozkilinccomu.edu.tr
Sanat Tarihi Dr. Öğr. Üyesi Semiha ALTIER 322 1697 semihaaltiercomu.edu.tr
Sosyoloji Doç.Dr. Cumhur ASLAN 17 1730 cumhurcomu.edu.tr
Tarih Dr. Öğr. Üyesi H. İhsan ERKOÇ 120 1647 h.ihsan.erkoccomu.edu.tr
Türk Dili ve Edb. Dr. Öğr. Üyesi M. Levent YENER 262 2393 mlyenercomu.edu.tr
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri        
         
AKTS (ECTS-BOLOGNA)
Bölüm Adı SOYADI Oda No Dahili E-Posta
Fakülte Sor. Doç.Dr. Dilek KANTAR 26 1810/1606 dkantarcomu.edu.tr
Arkeoloji Dr. Öğr. Üyesi Volkan DEMİRCİLER     volkandemircilercomu.edu.tr
Batı Dilleri Doç. Dr. Dilek KANTAR 26 1810/1606 dkantarcomu.edu.tr
Biyoloji Arş.Gör.Dr. Nurşen ÇÖRDÜK     nurselcordukcomu.edu.tr
Coğrafya Arş.Gör.Dr. Berna HEPBİLGİN     bernahepbilgincomu.edu.tr
Fizik  Arş.Gör.Dr. Murat ERTÜRK     merturkcomu.edu.tr
Kimya Doç.Dr. Gülşen SAĞLIKLIOĞLU     saglikoglugcomu.edu.tr
Matematik Dr. Öğr. Üyesi Serdar ENGİNOĞLU 218 1711 serdarenginoglucomu.edu.tr
Moleküler Biyoloji ve Genetik Arş.Gör. Hakan GÜVEN     hakan.guvencomu.edu.tr
Sanat Tarihi Dr. Öğr. Üyesi Mesut DÜNDAR 320 1698 mstdundarcomu.edu.tr
Sosyoloji Doç.Dr. Gökhan GÖKULU 15 1729 gokhangokulucomu.edu.tr
Tarih Arş.Gör. Buğra TERZİ 114 1725 bugraterzicomu.edu.tr
Türk Dili ve Ed. Arş.Gör. Gülçin OKTAY       105/B 1678 oktaygulcincomu.edu.tr
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Doç.Dr. Derya SÜRGİT 360 2385 dsurgitcomu.edu.tr
         
AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE KURULU (ADEK) ÜYESİ
Arkeoloji Arş.Gör.Dr. Volkan DEMİRCİLER 318 1699 volkandemircilercomu.edu.tr
Batı Dilleri Doç.Dr. Dilek KANTAR 26 1810/1606 dkantarcomu.edu.tr
Biyoloji Prof.Dr. Okan ACAR 139 1867 oacarcomu.edu.tr
Coğrafya Dr. Öğr. Üyesi Zaide ACAR DENİZ 128 1798 zdenizcomu.edu.tr
Felsefe Dr. Öğr. Üyesi Övünç CENGİZ 13 1740 ovunccengizcomu.edu.tr
Fizik Dr. Öğr. Üyesi Melis ULU DOĞRU 344 1850 melisulucomu.edu.tr
İstatistik Arş.Gör.Dr. Tuğba SÖKÜT AÇAR 38 1906 t.sokutcomu.edu.tr
Kimya Prof.Dr. Yusuf DİLGİN 231/252 1826/1783 ydilgincomu.edu.tr
  Prof.Dr. İsmet KAYA 239 1858 ikayacomu.edu.tr
  Prof.Dr. Nurettin ŞAHİNER 247 2041 sahinercomu.edu.tr
Matematik Dr. Öğr. Üyesi Aykut OR 205 1915 aykutorcomu.edu.tr
Moleküler Biyoloji Dr. Öğr. Üyesi Sercan KARAV 049 1837 sercankaravcomu.edu.tr
Sanat Tarihi Arş.Gör.Dr. Oğuz KOÇYİĞİT 324 1776 ogzkcygtcomu.edu.tr
Sosyoloji DoçDr. Mehmet Devrim TOPSES 20 1734 devrimtopsescomu.edu.tr
Tarih Dr. Öğr. Üyesi Cengiz PARLAK 38 1906 cparlakcomu.edu.tr
Türk Dili ve Ed. Dr. Öğr. Üyesi Taner GÖK 230 1785 tanergokcomu.edu.tr
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÖZKARDEŞ 362 2395 burcucomu.edu.tr
         
FAKÜLTE YAYIN ALT KURULU
Başkan Prof.Dr. İbrahim BULUT 358 2384 ibulutcomu.edu.tr
Üye Prof.Dr. Yusuf DİLGİN 231 1783 ydilgincomu.edu.tr
Üye Doç.Dr. Reyhan KÖRPE B/104 1724 rkorpecomu.edu.tr
Yedek Doç.Dr. Dilek KANTAR 26 1810 dkantarcomu.edu.tr
         
SENATO TEMSİLCİLİĞİ
Temsilci Prof.Dr. Osman DAYAN 246 1821 osmandayancomu.edu.tr
         
EĞİTİM KOMİSYONU TEMSİLCİSİ
  Dr. Öğr. Üyesi Özlem AKBULAK 109 1821 ozakbulakcomu.edu.tr
         
DERS ve SINAV PROGRAMLARI
Bölüm Adı SOYADI Oda No Dahili E-Posta
Fakülte Sor. Öğr.Gör.Dr. Ahmet BULUT     abulutcomu.edu.tr
Arkeoloji Arş.Gör. Nurettin BATARAY 312 1702 nbataraycomu.edu.tr
Batı Dilleri Arş.Gör. Ergün BAYLAN 32 1807 ergunbaylancomu.edu.tr
Biyoloji Doç.Dr.Nurcihan HACIOĞLU DOĞRU     nhacioglucomu.edu.tr
Coğrafya Arş.Gör. Fikriye GÜL 148 1829 fgulcomu.edu.tr
  Arş.Gör.Dr.Berna HEPBİLGİN     bernahepbilgincomu.edu.tr
Felsefe Dr. Öğr. Üyesi Övünç CENGİZ 13 1740 ovunccengizcomu.edu.tr
Fizik  Arş.Gör. Fahri ALİÇAVUŞ L204 1958 fahrialicavuscomu.edu.tr
İstatistik Dr. Öğr. Üyesi Berrin GÜLTAY  38 1906 berringultaycomu.edu.tr
Kimya Doç.Dr.Diğdem ERDENER ÇIRALI     derdenercomu.edu.tr
  Arş.Gör.Dr. Tuğba GÜNGÖR 210 2418 tgungorcomu.edu.tr
Matematik Dr. Öğr. Üyesi İsmail DEMİR     idemircomu.edu.tr
Moleküler Biyoloji Arş.Gör. Hakan GÜVEN 48 2319 hakanguvencomu.edu.tr
Sanat Tarihi Arş.Gör.Dr. Yavuz ERDİHAN     yavuzerdihancomu.edu.tr
  Arş.Gör. Elif CEYLAN EROL 326 1775 eceylancomu.edu.tr
Sosyoloji Arş.Gör.Dr. Elif Sebahat MURA   1733 esmuragmail.com
  Arş.Gör.Dr. Argun Abrek CANBOLAT 16 1736 abrekcomu.edu.tr
Tarih Arş.Gör. Erhan ACAR 114 1725 erhanacarcomu.edu.tr
  Arş.Gör. Buğra TERZİ 114 1725 bugraterzicomu.edu.tr
Türk Dili ve Edb. Prof.Dr.Gülgün YAZICI     gulgunyazicihotmail.com
  Öğr.Gör.Dr.Gamze KARGI İNCE 34 1918 gamzekar13hotmail.com
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Arş.Gör. M.Emrah ÖZCAN 345 2384 emrahozcancomu.edu.tr
         
MEZUN ÖĞRENCİLERİN İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ
Fizik Araş.Gör.Dr. Yasemin ÜNAL ŞAHİN B345 2737 yaseminunalcomu.edu.tr
Fizik Arş.Gör.Dr. Çağlar PÜSKÜLLÜ L-207 1942 cpuskullucomu.edu.tr
         
WEB SAYFASI
Bölüm Adı SOYADI Oda No Dahili E-Posta
Fakülte Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim BULUT 358 2384 ibulutcomu.edu.tr
Arkeoloji Arş.Gör. Dr. Onur BAMYACI 308 1667 aoaobamyacicomu.edu.tr
Batı Dilleri Arş.Gör. Dr. Mehmet YILDIZ 23 1800 mehmetyildizcomu.edu.tr
Biyoloji Prof.Dr. Bülent GÜNDÜZ 150-151 1831 bgunduzcomu.edu.tr
Coğrafya Arş.Gör. Canan KÜLEK 24 1811 canankulekcomu.edu.tr
Felsefe Dr. Öğr. Üyesi Övünç CENGİZ 13 1740 ovunccengizcomu.edu.tr
Fizik  Arş.Gör.Dr. Çağlar PÜSKÜLLÜ    L-207 1942 cpuskullucomu.edu.tr
Kimya Arş.Gör. Serkan KARAKAYA 243 1859 skarakayacomu.edu.tr
Matematik Dr. Öğr. Üyesi Aykut OR 205 1915 aykutorcomu.edu.tr
Moleküler Biyoloji Arş.Gör. Hakan GÜVEN 48 2319 hakanguvencomu.edu.tr
Sanat Tarihi Araş.Gör. Yavuz ERDİHAN 302 4113 yavuzerdihancomu.edu.tr
Sosyoloji Arş.Gör. Olgun BİLİR 13 1740 olgunbilircomu.edu.tr
Tarih Dr. Öğr. Üyesi Cengiz PARLAK 116 1722 cparlakcomu.edu.tr
Türk Dili ve Edebiyatı Arş.Gör. Bahar ERİŞ KARAOĞLAN 34 1918 bahareriscomu.edu.tr
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Prof. Dr. İbrahim BULUT 358 1604 ibulutcomu.edu.tr
         
SPORTİF FAALİYET SORUMLULARI
Basketbol Arş.Gör. Arif Sercan ŞAHUTOĞLU 210 2419 sercansahutoglucomu.edu.tr
Futbol Arş.Gör. Nurettin BATARAY 312 1702 nbataraycomu.edu.tr
Voleybol Dr. Öğr. Üyesi Sercan KARAV 049 1837 sercankaravcomu.edu.tr
         
ENGELSİZ ÇOMÜ ÖĞRENCİ BİRİMİ
         
         

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)