Genel Tanıtım

Fakültemiz 1993-1994 eğitim-öğretim yılında tek bölümle (Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü) öğretime başlamıştır. 1994-1995 eğitim-öğretim yılından itibaren yeni bölümler kurulmuş ve 1997 yılında Arkeoloji ve Sanat Tarihi anabilim dallarının bölüm haline dönüşmesiyle bölüm sayısı 10'a, Felsefe, İstatistik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Doğu Dilleri ve Edebiyatları ve Psikoloji Bölümlerinin de açılmasıyla 17’e yükselmiştir. Fakültemizde halen 13 örgün, 7 ikinci öğretim olmak üzere 20 ayrı programda eğitim-öğretim verilmektedir. 2008 yılından itibaren Fakültemizde Çift Dal ve Yan Dal uygulaması başlatılmış ve öğrencilere birden fazla programdan eğitim alma olanağı tanınmıştır.

Fen-Edebiyat Fakültesi'nin Terzioğlu Yerleşkesinde bulunan binasında 21'i teknik donanıma sahip olmak üzere 41 derslik, 3 bilgisayar laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümlerine ait araştırma ve öğrenci laboratuvarları ile Sanat Tarihi Bölüm kütüphanesi, Herbaryum Araştırma Merkezi, Türk-Avustralya Kültür Merkezi ve yerleşke dışında Ulupınar Astrofizik Gözlemevi yer almaktadır.

MİSYON: Fakültemiz görevleri sosyal ve fen alanlı bir fakülte olma özelliği ile Atatürk İlkelerine bağlı, topluma ve bilim dünyasına saygılı, teknolojiye hakim, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışabilen, bilimin temel ilkeleri doğrultusunda hareket eden, gelişime açık, yaratıcı, girişimci ve ekip çalışmasına yatkın, bilginin yayılmasını ve uygulanmasını sağlayan, doğa, toplum ve uygulamalı bilimleri bağdaştırarak ulusal kalkınmayı atılıma dönüştürecek çalışmalar yapan, bu atılımlara yönelik paylaşımcı, yaratıcı kadroları oluşturmak ve desteklemek, bilime ve teknolojiye uluslar arası düzeyde katkıda bulunacak araştırmaları yapmak, gerekli alt yapıyı hazırlayarak bu araştırmaları yürütecek kadroları yetiştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

VİZYON: Bilimsel mükemmelliği yakalamış, alanında en kaliteli öğretim elemanı ve öğrencileri bünyesinde bulunduran, bilimsel gelişmeleri en yakından takip eden, bölgesel anlamda öncü, uluslararası düzeyde tercih edilebilen, uluslararası alanda dünyanın önde gelen araştırma ve öğretim birimleri arasında yer alan saygın Fakültelerden biri olmaktır.

HEDEFLER: 1992 yılında kurulan Fakültemiz emin adımlarla daha iyi ve daha kaliteli bilimsel eğitime doğru yol almaktadır. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için;

 1. Başta lisans ve Lisansüstü olmak üzere ileri düzeyde nitelikli, çağdaş eğitim-öğretim ve araştırma programları düzenlemek, mevcut programlara katkı sağlayarak, maksimum düzeyde yararlanmak ve verim elde etmek,
 2. Yenilikleri ve gelişmeleri kısa sürede takip eden, uyum sağlayabilen, yorumlayıp nitelikli sonuçlar çıkarıp, uygulamayı başarabilen dinamik araştırmacı kadroları oluşturmak ve bu kadroları zenginleştirmek,
 3. Ulusal ve Uluslararası öğrenci, öğretim elemanı ve araştırmacı değişim ve çalışma programlarına her düzeyde katılım ve katkı sağlamak,
 4. Bilimsel toplantılar düzenlemek ve yapılan toplantılara katılımı sağlamak,
 5. Evrensel normlara sahip kaliteli araştırma ve yayınların sayısını ve niteliğini arttırmak,
 6. Atıf Alan SCI yayın sayısını arttırmak,
 7. Ulusal ve uluslararası proje sayılarını ve kazanımlarını arttırmak,
 8. Derslik ve laboratuvarlarımızı uluslararası programlara cevap verebilecek ve uyum sağlayabilecek şekilde daha donanımlı hale getirmek,
 9. Fakültemizde bulunan görsel sınıfların sayısını arttırmak ve teknolojiden yararlanarak yurtiçi ve yurtdışında bulunan üniversitelerle konferans sistemini kurmak,
 10. Öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler ile yapılan anlaşmaları çoğaltmak,
 11. Lisans ve Lisansüstü öğrencilerimizin daha iyi ve verimli çalışabilmeleri sağlamak için internet ve bilgisayar donanımına sahip mevcut olan laboratuarlarımızın sayı ve kalitesi arttırmak,
 12. Fakültemizde bulunan bilgisayar sayısını çoğaltarak öğrenci başına düzen bilgisayar oranında artış sağlamak,
 13.  Laboratuvarlarımızın daha çağdaş olabilmesi için günümüzde kullanılan modern laboratuvar malzemelerini sağlamak,
 14. Fakültemiz personeli ve öğrencilerinin sosyal ve sportif etkinliklerini arttırmak üzere çeşitli çalışmalarda bulunmak.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)