Fen Edebiyat Fakültesi 2021-2022 Eğitim–Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Fen-Edebiyat Fakültesi Açılış Dersi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2021-2022 Eğitim–Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Fen-Edebiyat Fakültesi Açılış Dersi Troia Sevim Buluç Oditoryumunda gerçekleştirildi.

Açılış Dersine, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Erkul, Prof. Dr. Pelin Kanten, Prof. Dr. Okhan Akdur, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Yener Pazarcık, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kasım, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Cengiz Taşlı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ünver, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Karaayvaz, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Yayıntaş, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğba B. Tümer, fakülte bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan yapmış olduğu açılış konuşmasında “Yaklaşık iki yıldır dünyamızı sarsan salgın son 1 buçuk yıldır bizleri birbirimize hasret bıraktı. Modern zamanların en büyük faciası ile karşı karşıyayız. Üniversitemiz içinde bulunduğumuz bu sürecin siz öğrencilerimizin eğitimini en az şekilde etkilemesi adına elinden gelen tüm gayreti göstermiştir. Bizlerde bu sürecin etkilerini azaltabilmek, öğrencilerimizin kurumsal bağlılıklarını arttırabilmek ve alanında duayen isimlerle onları bir araya getirebilmek adına geleneksel hale getirmeyi planladığımız Dönem Açılış Dersleri organize etmek istedik. Sevgili Öğrenciler, önünüzde çok önemli bir akademik yıl var. Fakülte olarak bu yarıyılda da sizlerin girişimci-yenilikçi yönünüzü ortaya çıkarmak üzere ciddi bir çaba içinde olacağız. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz ilk etkinliğimiz olan Açılış dersinizin hepinize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu bağlamda öncelikle davetimize olumlu yanıt veren Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Sedat Murat hocamıza teşekkür ederken, 2021-2022 akademik yılı bahar yarıyılının, hepimize hayırlar, güzellikler, sevinç, bilim getirmesini temenni ediyorum”.

 

Törende özgeçmişinin okunmasının ardından üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat tarafından “Akademik Etik” başlıklı açılış dersi verildi.

Prof. Dr. Sedat Murat konuşmasında “Akademik etiğin, Akademisyenlerin bilimsel çalışma ve akademik etkinlikleri sürecinde birikim ve bilgilerini paylaşma ve öğrencilerine aktarmada, bilimsel çalışmaların üretilmesi ve değerlendirilmesinde, toplumun farklı paydaşları ile ilişkilerinde ödüllendirme ve yükseltme aşamalarında, bilim kurumları ve üniversitelerin bilimsel yetkinliğe dayalı yapılandırılması ve iyi eğitilmiş bilim insanlarının yetiştirilmesi faaliyetlerinin her aşamasında etik davranış kurallarına uymayı ifade ettiğini ve bu kavramın Akademik özgürlük ve özerklik; Akademik dürüstlük; Sorumluluk ve hesap verebilirlik; Temel hakların korunması ve güçlendirilmesi; Başkalarına saygı gibi 5 temel ilke ve değere dayandığını belirtti.

“Bu bağlamda; Öğretim elemanlarının meslektaşlarına karşı, bilimsel bir topluluğun üyeleri olmalarından kaynaklanan yükümlülükleri vardır. Bu doğrultuda, öğretim elemanı; İster akademik ister idari sıfatla olsun, meslektaşlarına karşı saygılı ve adil davranır, Meslektaşlarının akademik özgürlük haklarını savunur, Meslektaşlarının çalışmaları hakkındaki profesyonel görüşlerini veya yargılarını sunarken adil ve nesnel olur; meslektaşları hakkında, bilerek, yanlış ve kötü niyetli açıklamalarda bulunmaz, Yasal olarak zorunlu olmadıkça meslektaşları hakkında edindiği gizli veya kişisel bilgileri açıklamaz, Meslektaşlarının profesyonel gelişimine etkin olarak yardım eder, Meslektaşlarına karşı politik nedenlerle veya ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, fiziksel engellilik gibi sebeplerle ya da keyfi ve kişisel nedenle ayrımcılık yapmaz, Meslektaşlarının mesleki hak ve ayrıcalıklarını kullanmalarını kasıtlı olarak engellemez ya da reddetmez, Meslektaşlarının mesleki kararlarını etkilemek için özel davranışlarda bulunmaz ve zorlayıcı araçlar kullanmaz.

Prof. Dr. Sedat Murat, öğretim elemanının etik yükümlülüklerini sadece meslektaşlarına karşı değil öğrencilerine karşıda taşıdığını vurguladığı konuşmasının sonunda 2021-2022 Eğitim–Öğretim Yılı Bahar Yarıyılının tüm öğretim elemanlarına ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulunarak, açılış dersimize katılan geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum”, dedi.

Açılış dersinin sonunda Prof. Dr. Sedat Murat’a, Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Kardelen Yolcu’nun fakültemiz öğrencilerini temsilen çiçek takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)