Kimya Bölümü Fizikokimya ABD Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alanlar) Giriş Sınavının Yenilenmesi

31.12.2020 tarihinde 31351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan öncelikli alanlardaki Fakültemiz Kimya Bölümü, Fizikokimya Anabilim Dalı için araştırma görevlisi kadrosuna müracaat eden adaylardan ön değerlendirme sonucu giriş sınavına girmeye hak kazanan ve başarılı bulunarak ataması yapılan adayın ataması, Çanakkale İdare Mahkemesinin 17.09.2021 tarih ve E:2021/1960 saylı kararına istinaden Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 24.09.2021 tarih ve 2100174581 sayılı olur yazısı ile ataması iptal edilmiştir.

       Bu nedenle; Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği’nin 14.10.2021 tarih ve 2100195638 sayılı yazısı gereğince 31.12.2020 tarihinde 31351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan öncelikli alanlardaki Fakültemiz Kimya Bölümü, Fizikokimya Anabilim Dalı için araştırma görevlisi kadrosuna müracaat eden ve ön değerlendirme sonucu giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların giriş sınavı yeniden yapılacak olup, yenilenen sınav takvimi aşağıda belirtilmiştir. İlan olunur.

Giriş Sınavı Tarihi : 22.11.2021
Giriş Sınavı Saati : 10:00
Sınavı Yeri : Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü /  Seminer Salonu
 
Giriş Sınavı Sonuçlarının İlan Tarihi : 24.11.2021
Giriş Sınavı Sonuçlarına İtiraz Tarihi : 25.11.2021
İtiraz Sonuçlarının Açıklanma Tarihi : 29.11.2021

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)