2021-2022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Ek Sınav Takvimi

2021-2022 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI SONUNDA AZAMİ ÖĞRETİM SÜRESİNİ AŞAN VE EK SINAV HAKKI TANINAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

Üniversitemiz Uygulama İlkeleri  4. Madde (1)  “Azami süresini güz yarıyılı sonunda tamamlayan öğrenciler, güz yarıyılı bütünleme sınavları sonunda, bahar yarıyılı sonunda tamamlayanlar ise bahar yarıyılı bütünleme sınavları sonunda akademik birimler tarafından belirlenen tarihlerde iki ek sınav haklarını kullanabilirler. Sınav tarihi, yer ve saati ilgili birimlerce belirlenir ve ilan edilir.”  gereği 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı sonunda azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin sınav ve başvuru takvimi aşağıdaki şekildedir.

-Ek sınavlara girmek isteyen öğrenciler başvuru formlarını: doldurup imzalayıp Transkript ekleyerek elden veya fefogrenciisleri@comu.edu.tr adresine e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.

BİRİNCİ EK SINAVLAR İÇİN BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE SINAV TAKVİMİ

Birinci Ek Sınav Başvuruları                                                              01.07.2022- 17.07.2022

Başvurularının Değerlendirilmesi ve Birim Web Sayfasında İlanı    18.07.2022 -19.07.2022

1. Ek Sınavlar                                                                                      01.08.2022- 05.08.2022

Son Not Girişleri                                                                                  08.08.2022

İKİNCİ EK SINAVLAR İÇİN BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE SINAV TAKVİMİ

İkinci Ek Sınav Başvuruları                                                                 10.08.2022 - 12.08.2022

 2. Ek Sınavlar                                                                                       22.08.2022 - 26.08.2022

Son  Not Girişleri                                                                                  29.08.2022

Sınavlara ait bilgiler Bölümlerin WEB sayfalarında duyurulacaktır.

BU DUYURU TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP TEKRAR DUYURU YAPILMAYACAKTIR.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)