Fakültemizde Kalite Güvence
Bologna Süreci, tüm Avrupa'da yüksek öğretim ve akademik konularda standartlar geliştirmek ve ayrılıkları en aza indirgeyerek eğitim sistemlerini bağdaştırmak ve Avrupa'da birbiriyle tam uyumlu bir yükseköğrenim alanı yaratmak amacıyla oluşturulmuş bir programdır. Ülkemizde de uygulanmaya başlanan Bologna sürecinin işlerliğinin ölçülüp değerlendirilmesi, bu sürece katılan kurumların akredite olmalarını, diğer bir deyişle uyguladıkları programların kalitelerinin ve geçerliliklerinin tescil edilmelerini gerektirmektedir. Bu amaçla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Fizik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri, Bölüm Akreditasyon Komisyonları’nı kurarak akreditasyon için gerekli hazırlıkları başlatmışlardır. Bu kapsamda öğretim üyeleri ile bölüm kurullarında yapılan fikir alışverişlerinden ortaya çıkan görüşler doğrultusunda, her bölüm Program Çıktıları’nı ve Öğrenim Amaçları’nı belirlemiştir. Halen bu süreç devam etmekte olup gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınarak akreditasyon yetkisi verilen ve kısa adı FEDEK olan Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne başvuru yapılacaktır. Fakültemizin diğer bölümlerinin de en kısa sürede bu sürece dahil olmaları için çalışmalar devam etmektedir.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)