"XIV. yy. Beylikler Türkiye'sinde Ekonomik Hayat ve Düşündürdükleri" konulu konferans gerçekleştirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen "XIV. yy. Beylikler Türkiye'sinde Ekonomik Hayat ve Düşündürdükleri" konulu konferans gerçekleştirildi. 

Troya Kültür Merkezi Sevim Buluç Oditoryumunda gerçekleştirilen ve Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Kayhan’ın sunum yaptığı konferansa, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.