TÜBİTAK-1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen Projeler

Fakültemiz

Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin ÇAVUŞ’un “Güneş’te Meydana Gelen Koronal Kütle Atımlarından Sonra Gezegenler Arası Ortamda Oluşan Şok Dalgalarının İncelenmesi” başlıklı projesi;

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hilal ÖZKILINÇ'ın projesi TÜBİTAK-1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmiştir.

Öğretim üyelerimizi tebrik eder, projelerinde başarılar dileriz.