Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nün TUBİTAK Proje Başarıları

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Tuğba B. TÜMER'in yürütücüsü olduğu "Yeni Nesil Anti-inflamatuar Moleküllerin in-Siliko Tasarımı, Sentezi, Etkinlik Taraması ve Ikincil Antikarsinojenik Özellikleri ile Mekanizmalarının Aydınlatılması" başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi desteklenmeye değer bulunmuştur.

Projede üniversitemiz Kimya Bölümü Öğretim üyesi Prof.Dr. Mehmet AY ve Kimya Bölümü Araş.Gör. Dr. Tuğba GÜNGÖR yardımcı araştırmacı olarak yer almaktadırlar. Projede ayrıca Gaziantep Üniversitesi Kimya Bölümünden Doç.Dr. Tuğba TAŞKIN TOK yardımcı araştırmacı ve Balıkesir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Feray KÖÇKAR Danışman olarak görev alacaklardır. 

 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden bu dönem ayrıca Dr. Sercan KARAV'ın yürütücüsü olduğu "Yeni Endo-β-N-asetilglukozaminidaz enzimi kullanarak üretilen ilk seçici prebiyotik kaynağı; glikanlar" başlıklı TUBİTAK Kariyer Projesi de desteklenmeye değer bulunmuştur.