Çanakkale Doğal Hayatı (Natural Life of Çanakkale)

           T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü desteğiyle Prof. Dr. Cemal Varol TOK Editörlüğünde, başta Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olmak üzere, bölgede çalışmalarda bulunmuş çeşitli üniversitelerden uzman araştırmacılar tarafından hazırlanan bu eser, yerli ve yabancı doğaseverlere Çanakkale’nin tarihsel zenginliği yanında daha az bilinen doğasını tanıtmayı amaçlamıştır.

           Ülkemiz, sahip olduğu oldukça zengin ekosistem ve tür çeşitliliği bakımından, neredeyse bir kıta özelliği göstermektedir. Bu zenginlik içinde Çanakkale’nin eşsiz doğası; içerdiği endemikler, bölgesel ve/veya küresel düzeyde nesli tehlike altında olan türler nedeniyle, bulunduğu coğrafyada önemli bir yer tutmaktadır.  

           İlimiz; içerdiği türler bakımından uluslararası kriterlere göre belirlenmiş 300 kadar Önemli Doğa Alanından (ÖDA) Çanakkale Boğazı, Gökçeada Kuzey Kıyıları, Gökçeada Dalyanı, Saros Körfezi, Gelibolu Kemikli Burnu, Kazdağı, Biga Dağları, Babakale-Asos (Assos) Kıyıları gibi 8 Önemli Doğa Alanına sahiptir.

           Bu eser Çanakkale’deki doğaseverlerin başucu kitabı niteliğindedir. Bu eserde Çanakkale’de yaygın bulunan, endemik ve nesli tehlike altında olan bazı türlere yer verilmiştir.    

           Gruplar hakkında verilen kısa bilgi yanında türler, Türkçe ve İngilizce olarak kısa kısa tanıtılmaya çalışılmış; yayında genelde uzmanların çektiği orijinal fotoğraflar kullanılmıştır. Bazı türlere ait görüntü kalitesi yüksek fotoğraflar da kitapta belirtilen kişilerden temin edilmiştir.

           Bu eserin; başta doğaya gönül vermiş, ülkesinin doğal zenginliklerinin önemini kavramış doğaseverlere yararlı olmasını diler, hazırlanmasında, basımında ve dağıtımında emeği geçenlere şükranlarımızı sunarız.

 

Yazarlar adına,

Prof. Dr. Cemal Varol TOK