''Yardımcı Doçent'' kadrosuna başvuran adaylar için "Yabancı Dil Sınavı" Sonuçları

Üniversitemiz tarafından 14/07/2017 tarihinde ilan edilen Akademik Personel Alımı ilanında yer alan, Fakültemiz ''Yardımcı Doçent'' kadrosuna başvuran adaylar için;

Yabancı Dil Sınavı 10/08/2017 Perşembe günü, saat 10:00’da Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda (212 nolu oda) yapılmış olup, sonuçlar aşağıdaki gibidir.

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ADAYIN ADI SOYADI

SINAV SONUCU

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

DR. MEHMET YILDIZ

80
(SEKSEN)

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

YENİ TÜRK EDEBİYATI

DR. BİLGİN GÜNGÖR

80
(SEKSEN)