"Türkiye'de Klinik Araştırmalar ve Potansiyel İş Alanları" başlıklı seminer

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ders programında yer alan;

Yürütücülüğünü Doç. Dr. Tuğba TÜMER’in yaptığı Molecular Pharmacology Dersi kapsamında 16 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 13:00’te FEF 204 No’lu sınıfta Merck Sharp Dohme (MSD) İlaçları Firması’ndan Klinik Araştırmalar Operasyon Müdürü Bilsev Koyuncu “Türkiye'de Klinik Araştırmalar ve Potansiyel İş Alanları” başlıklı bir seminer verecektir. İlgili  herkes davetlidir.