Fakültemizde açılan yeni Anabilim Dalları

Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından

Fakültemizin aşağıdaki Bölümlerinde Anabilim Dallarının Açılması uygun görülmüştür.
Psikoloji Bölümü
Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı
 
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Anabilim Dalı
 
Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı
 
Klinik Psikolojisi Anabilim Dalı
 
Psikometri Anabilim Dalı
 
Sosyal Psikolojisi Anabilim Dalı
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Genetik Anabilim Dalı
 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 
Biyoteknoloji Anabilim Dalı
 
Gen Mühendisliği Anabilim Dalı
 
Moleküler Hücre Biyolojisi Anabilim Dalı
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü
Uzay Bilimleri Anabilim Dalı
 
Uzay Teknolojileri Anabilim Dalı
 
Uzaktan Algılama Anabilim Dalı