2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Tek Ders Sınavı

Üniversitemiz Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nden önceki Yönetmeliğe tabi olan (2010 yılı ve daha önceki yıllarda kayıtlı olan) öğrenciler için

28.09.2017 tarihinde tek ders sınavı yapılacaktır.Sınava girecek
öğrencilerin dilekçelerini sınav tarihinden önce Bölüm Sekreterliklerine
vermeleri gerekmektedir.